h

Vragen aan college inzake herbeoordeling jeugdhulp

31 augustus 2015

Vragen aan college inzake herbeoordeling jeugdhulp

Als gevolg van het Rijksoverheidsbeleid is de gemeente Arnhem sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor jeugdigen die in 2014 al jeugdhulp hadden geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat deze hulp doorloopt tot maximaal 1 jaar na datum van toekenning: tot uiterlijk 1 januari 2016.

Binnenkort starten de wijkteams daarom met de herbeoordeling van deze indicaties. 14 Augustus j.l. hebben de eerste 696 inwoners, van wie bekend is dat zij jeugdhulp ontvangen, een brief ontvangen (zie bijlage) van de gemeente Arnhem. Hierin wordt aan de hulpvragers gevraagd om via de website een afspraak te maken met het wijkteam voor een keukentafelgesprek. Er wordt vermeld dat het wijkteam met dit keukentafelgesprek een goed beeld krijgt van de situatie om te beslissen of er nog ondersteuning nodig is vanaf 1 januari 2016. Als de hulpvrager geen afspraak maakt stopt de ondersteuning per 1 januari 2016.
Daarnaast hebben alle huisartsenpraktijken een mail ontvangen waarin wordt aangegeven dat het mogelijk is dat er vragen komen vanuit de inwoners die door de huisarts zijn doorverwezen naar jeugdzorg.

De SP vindt het belangrijk dat de jeugdigen in Arnhem de juiste (specialistische) hulp blijven ontvangen en dat het vaststellen van de nieuwe indicatie zorgvuldig en met voldoende kennis van de volledige situatie moet gebeuren. Enkel een keukengesprek vindt de SP onvoldoende om een deskundig oordeel te kunnen vellen. Bovendien maakt de SP zich zorgen over mogelijke stopzetting van jeugdhulp m.i.v. 1 januari 2016 als de hulpvragers zelf geen afspraak hebben gemaakt met het wijkteam.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hoe krijgt het wijkteam een objectief beeld van de benodigde hulp aan de jeugdige zonder medische gegevens?
  2. Waarom adviseert de gemeente de hulpvragers in de brief niet om indien mogelijk medische gegevens op te vragen, zodat het wijkteam de situatie zo objectief mogelijk kan beoordelen?
  3. Wat gebeurt er met mensen die geen afspraak maken met het wijkteam, omdat zij analfabeet zijn, geen internetaansluiting hebben of door andere omstandigheden niet in staat zijn om op deze brief te reageren? Zitten zij straks zonder jeugdhulp?
  4. Voor het zomerreces gaf wethouder Leisink n.a.v. mondelinge vragen van de SP aan dat nog niet alle jeugdigen in beeld zijn. Hoe weet de gemeente Arnhem zeker of alle hulpvragers met deze brief nu wel bereikt zijn?
  5. Kan er door de hulpvrager bezwaar gemaakt worden als deze het niet eens is met de herbeoordeling? Zo ja, waar?

U bent hier