h

Informatie over onafhankelijke cliënt-ondersteuning ontoereikend

19 oktober 2015

Informatie over onafhankelijke cliënt-ondersteuning ontoereikend

Gemeenten hebben sinds januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Op basis van de Wmo en Participatiewet is de gemeente verplicht gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor de inwoners te organiseren en op grond van de jeugdwet een vertrouwenspersoon.

De cliëntondersteuner/vertrouwenspersoon geeft o.a. informatie, advies en ondersteuning bij de voorbereiding van een aanvraag, het indienen van een klacht en kan de inwoner ondersteunen bij het keukentafelgesprek. Daarom is het belangrijk dat inwoners hiervan op de hoogte zijn vóór het keukengesprek plaatsvindt, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Er is tenslotte veel veranderd in een korte tijd. De gemeente Arnhem vermeld dit in de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek als volgt:”Als u wilt dat iemand anders bij het gesprek is dan kunt u deze uitnodigen. Het kan om iemand gaan uit uw persoonlijk netwerk of iemand van een cliëntorganisatie”. Hierbij wordt geen telefoonnummer of naam van een organisatie vermeld. De website www.zodoenwehetinarnhem.nl vermeldt cliëntondersteuning als voorbereidingstip op het keukentafelgesprek met uitleg over de functie en bereikbaarheid.

Aangezien niet iedereen gebruik maakt van een computer, betekent dit dat mensen zonder computer minder goed geïnformeerd worden over de inzet van cliëntondersteuning dan de actieve internetspeurder. Er zijn inmiddels ruim 15.000 keukentafelgesprekken gevoerd. Zorgbelang geeft aan dat zij tot 1 oktober minder mensen dan verwacht (29) hebben begeleid en ruime capaciteit hebben. Daarnaast krijgt de Seniorenraad Arnhem veel vragen van verontruste inwoners over de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek. Mogelijk weet de doelgroep de cliëntondersteuning niet goed te vinden.

Omdat de SP van mening is dat de hele doelgroep, voorafgaand aan het keukengesprek, op dezelfde volledige wijze geïnformeerd moet worden over de inzet en bereikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning heeft de SP de volgende vraag aan het college:

1) Gaat het college ervoor zorgen dat in de uitnodigingsbrief voor het keukentafelgesprek uitgelegd wordt dat de inwoner gebruik kan maken van een onafhankelijke cliënton-dersteuner/vertrouwenspersoon met vermelding van een telefoonnummer?

U bent hier