h

WMO-zorg in Arnhem door de wijkteams

16 december 2015

WMO-zorg in Arnhem door de wijkteams

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. Het organiseren van zorg in de buurt is een nieuwe manier van werken. De SP ontvangt signalen dat de wijkteams echt in ontwikkeling zijn, ze elkaar steeds beter weten te vinden en er gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen. Dat is erg positief om te horen. Maar er komen ook kritische punten naar voren vanuit onze leden en cliëntorganisaties als de seniorenraad en het Apcg.

Daarom heeft de SP het effect en de evaluatie van het functioneren van de wijkteams maandag 30 november samen met de PvdA op de agenda gezet van de gemeenteraad. Er is erg lang uitgekeken naar deze eerste, uitgebreide bespreking. De SP heeft een flink aantal kritische vragen gesteld. Vragen waarop de voorliggende raadskamerbrief en de wijkkrant ‘Wijkteam in beeld’ geen of onvoldoend antwoord geeft. De wijkteams spelen een belangrijke rol in de Wmo. Hoe zorgvuldiger deze rol besproken wordt, hoe meer er geleerd kan worden zodat de teams beter functioneren.

De SP vindt het van groot belang om, 1 jaar na het instellen van de Wmo, te weten of de inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. De wijkteams, teamcoaches en keukentafelgesprekken spelen daarin een centrale rol. De SP wil ook weten hoe het eerder aangenomen initiatiefvoorstel “stimuleren inzet mentorschap” in de praktijk werkt.

De vragen van de SP gingen over de onafhankelijke cliëntenorganisaties, de informatievoorziening naar de inwoners toe, de klachten- en bezwarenprocedure, de Pgb’s en inzet van expertise in de wijkteams. Onze nieuwe wethouder Haga heeft de toezegging gedaan dat inwoners voorafgaand aan het keukengesprek geïnformeerd zullen worden over de bezwaren en klachtenprocedure en cliënt ondersteuning.

De gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is momenteel niet goed geregeld, de SP heeft de wethouder hierop attent gemaakt, zij is bezig om dit voor de toekomst goed te regelen. Belangrijk is dat de inwoners hierover dan ook voorafgaand aan het keukentafelgesprek informatie ontvangen zodat hier direct gebruik van kunnen maken.

De wethouder heeft aangegeven dat er een officiële eerste evaluatie komt in het voorjaar van 2016 en dan ook zal kijken of de aanwezige expertise in de wijkteams goed wordt ingezet. De SP houdt 10 vingers aan de pols. Uw ervaringen kunt u altijd mailen aan de SP, want tenslotte draait het om u!

U bent hier