h

Geen oplossing in zicht voor gezinnen in crisisopvang

16 september 2014

Geen oplossing in zicht voor gezinnen in crisisopvang

Door: Anette Beumer

Er komt vooralsnog geen oplossing op de korte termijn voor gezinnen die leven in onwenselijke woon-omstandigheden. Dat bleek uit een informatieve bijeenkomst tijdens de politieke maandag van 15 september. De gemeente Arnhem beschikt volgens de SP over te weinig opvangcapaciteit voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden. Daardoor stokt de doorstroming in de crisisopvang. Het gaat om gezinnen met tal van problemen zoals huurachterstand en overlast.

SP had in samenwerking met de fracties van CU, CDA, PvdA en Zuid-Centraal een verzoek ingediend om de problematiek rond deze gezinnen nogmaals op de agenda te zetten. Aanleiding hiervoor was een raadsbrief die wethouder Henk Kok net voor het zomerreces, op 8 juli, had verstuurd. In deze brief werden namelijk geen echte concrete uitwerkingen gegeven om de problematiek aan te pakken zoals in een eerdere brief van 4 februari werd beloofd. In de brief van 8 juli werd meegedeeld dat het college van plan is om alternatieve opvangmogelijkheden te gaan onderzoeken. SP-raadslid Desiree Egberts is het wachten op een oplossing beu: “Wij hebben schriftelijke vragen en mondelinge vragen gesteld, er is een hoorzitting geweest en er zijn moties ingediend. Ondertussen vallen mensen buiten de boot”. Wethouder Kok gaf aan de situatie van de gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden niet zodanig alarmerend vinden.

De gemeente heeft op dit moment 5 gezinnen in beeld. Deze gezinnen leven dan wel niet op straat en hebben, hoewel deze situatie verre van ideaal is, binnen hun eigen netwerk onderdak gevonden. Een van deze gezinnen bivakkeert langdurig op een camping. Egberts betreurt het dat het zolang geduurd heeft voordat dit aantal boven water is gekomen: “Helaas is er nog steeds geen oplossing. Tevens is het zo dat het altijd fluctueert in de crisisopvang.” Wethouder Henk Kok lichtte het nieuwe onderzoek toe: “Wij gaan een onderzoek doen naar alternatieve opvang voor deze gezinnen. Wij gaan kijken naar een gebouw of naar een plek waar wij containers kunnen neerzetten. Hierbij zijn allerlei partijen zoals politie en andere hulpverleners bij betrokken.” Op de vraag of de zoektocht niet een jaar eerder had gekund gaf Kok als antwoord dat het college toen nog geen beeld had van de grote van het probleem. Hij gaf aan dat de rapportage over het onderzoek naar alternatieve woonruimte binnen 3 maanden op tafel ligt.

U bent hier