h

Blog Gerrie Elfrink

3 mei 2007

College maakte rommeltje van verslagen buitenlandse reizen

Het college heeft een rommeltje gemaakt van de verslaglegging van buitenlandse reizen gemaakt door burgemeester, wethouders en ambtenaren. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van SP en Zuid Centraal. In 2003 stelde de SP ook al vragen over dit onderwerp, nadat was gebleken dat veel verslagen "zoek" waren of nooit waren gemaakt. Destijds beloofde het college beterschap. Van elke reis zou een verslag worden gemaakt zodat nut, noodzaak en kosten te achterhalen zouden zijn. En deze verslagen zouden ter inzage komen te liggen voor de raad. Vier maanden geleden wilde de SP fractie deze reizen toetsen maar opnieuw bleken de verslagen nergens te vinden. Nu blijkt waarom. Het college heeft nooit de beloofde richtlijn naar de ambtelijke diensten doen uitgaan. Inmiddels heeft men met veel pijn en moeite de verslagen van de afgelopen vier jaar bij elkaar weten te sprokkelen. Van een aantal reizen moest alsnog een verslag gemaakt worden. Het college belooft opnieuw beterschap. De raad kan nu eindelijk de reizen gaan toetsen. De SP komt met een voorstel waarbij de raad vooraf toestemming moet verlenen voor op reis kan worden gegaan.

Lees verder
29 april 2007

Wethouder Weeda buigt zich over Budo

Naar aanleiding van mondelinge vragen van de SP gaat wethouder Weeda de situatie van Budo Arnhem Zuid bekijken. Deze sportclub dreigt in ernstige problemen te komen omdat zij moeten verhuizen naar de brede school in Malburgen West. Wij gaan er vanuit dat de wethouder haar best zal doen om tot een goede oplossing voor de club te komen. Uiteraard zal de SP de ontwikkelingen volgen. De tribune van de raadszaal zat afgelopen maandag vol met kinderen, ouders en vrijwilligers om de noodkreet van de club te ondersteunen.

Lees verder
29 april 2007

Coalitie verbiedt discussie

VVD, Pro Arnhem hadden afgelopen maandag een interpellatiedebat aangevraagd over de informatie die wethouder van Bodegraven (PvdA) de raadscommissie VROM (niet) gegeven had in de discussie over Klein Heidekamp. Het is niet de eerste keer dat deze wethouder de raad onvolledig heeft geinformeerd en hij heeft ook al enkele ander miskleunen op zijn naam staan.
Blijkbaar zag de coalitie geen mogelijkheid meer om deze wethouder nog langer in het debat te verdedigen. Zij verboden daarop een discussie over het functioneren van Van Bodegraven. De coalitie ontnam daarmee een grote minderheid van de raad het recht om van het inlichtingenrecht gebruik te maken. Een slechte zaak zoals de Gelderlander ook al in haar commentaar schreef.

Lees verder
26 april 2007

Verklaring SP,Pro Arnhem, Zuid Centraal

Namens de SP, Pro Arnhem en Zuid Centraal heb ik afgelopen maandag onderstaande verklaring uitgesproken over het "preferendum" Rijnboog.

Lees verder
20 april 2007

Op de bres voor Budo Arnhem Zuid

Aanstaande maandag zal SP raadslid Anne Baten vragen stellen over de problemen waarmee sportvereniging Budo Arnhem Zuid wordt geconfronteerd door een gedwongen verhuizing naar een Brede School. Hier zijn ze:

Lees verder
19 april 2007

“SP domineert agenda gemeenteraad”

De mooiste complimenten komen uit onverwachte hoek.
Op zijn weblog laat PvdA fractieleider Rudi Rikken weten dat hij vindt dat de agenda van de gemeenteraad "wordt gedomineerd door de SP." Een ware erkenning voor onze inzet en prestaties dus!

Lees verder
14 april 2007

Draaideurambtenaar

Onlangs dook het begrip raamambtenaar op in onze taal. Een raamambtenaar is geen werknemer van de financi

Lees verder
13 april 2007

Agnes Kant per rolstoel naar en door Arnhem

070409agnes01-184.jpg

Om te ervaren wat voor obstakels je als rolstoelgebruiker tegen kunt komen, bracht Tweede-Kamerlid Agnes Kant op verzoek van het blad Support Magazine een dagje door in een rolstoel.

Lees verder
13 april 2007

HAVO 4 maakt beleid gemeente Arnhem

SP raadsleden Cris Lenting en Anne Baten hebben leerlingen van HAVO 4
van het Olympuscollege les gegeven over de gemeentepolitiek. De
leerlingen gaan de les ook in de praktijk brengen. In de Arnhemse
raadszaal verdedigden zij op 18 april een zestal door hun
zelfgemaakte voorstellen. Ze worden daarbij geholpen door Cris en
Anne en raadsleden van andere partijen. Het winnende voorstel wordt meegenomen in de notitie integraal Jeugdbeleid 2007-2010. Uiterlijk in het najaar wordt de notitie voorgelegd aan de raad.

Lees verder
13 april 2007

“SP stelde als enige de juiste vragen.”

Het politiekorps Gelderland-Midden waar Arnhem onder valt kampt al zo'n 15 jaar met problemen. Het laatste jaar zijn deze problemen verder ge

Lees verder

Pagina's

U bent hier