h

Blog Desiree Egberts

29 maart 2013

Gas terug: er wordt niet gekort op armoedebeleid

Geef mensen die in armoede leven een stem. En luister naar hen. Dat vindt de SP belangrijk. De afgelopen maand is er in de gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over de zogeheten Armoedeagenda. Het college van B&W wil het Armoedebeleid herzien omdat men bang is dat er anders tekorten ontstaan. In het Lenteakkoord (coalitieakkoord) is in 2010 echter een heldere afspraak gemaakt: houd de minimavoorzieningen op peil ondanks eventuele de financiële krapte.

Lees verder

U bent hier