h

Blog Paulien Lunter

18 april 2018

Zorg om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Met de invoering van de Participiatiewet ging de deur voor de Sociale Werkvoorziening in 2015 op slot. Er konden geen nieuwe mensen meer instromen, terwijl er al een wachtlijst was van 20.000 mensen. De bedoeling was dat mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt in reguliere bedrijven en organisaties gingen werken. Van gemeenten werd verwacht 30.000 beschutte werkplekken te regelen. Nu de balans is opgemaakt blijken dit er landelijk slechts 735 te zijn. Veel mensen zitten nu thuis zonder werk.

Lees verder
10 maart 2018

UITVOERING MOTIE BESCHIKKINGEN BLIJFT STEVIG OVEREIND

In november 2016 diende de SP de motie “Rechtsbescherming voor alle Arnhemse inwoners d.m.v. beschikking Wmo/Jeugdzorg” samen met het CDA en Arnhem Centraal in. Deze motie vroeg om gelijke rechtsbescherming van alle inwoners door het geven van een beschikking aan iedereen die een Wmo- of Jeugdzorgaanvraag doet. Een beschikking is een rechtsgeldig schriftelijk besluit. Daarin staat gemotiveerd of en voor welke periode de gevraagde hulp is toegekend . Als de inwoner het hiermee niet eens is kan deze hiermee bezwaar maken. Iedereen heeft het wettelijke recht om bezwaar of beroep aan te tekenen.

Lees verder
29 januari 2018

Wijkteam leefomgeving gaat armoede gericht te lijf

Recent heeft de SP een bezoek gebracht aan het wijkteam Leefomgeving Noord-Oost. Hier werden we bijgepraat over de dagelijkse praktijk. Het team gaf een inkijkje over hoe verschillende problematiek wordt opgepakt. Hierbij werd duidelijk dat de verschillende betrokken op een actieve manier samenwerken. Zo werkt dit wijkteam zeer nauw samen met de sociale wijkteams. Ook is er een opbouwwerker bij betrokken.

Lees verder

U bent hier