h

Blog Desiree Egberts

16 juni 2011

Vragen aan het college over zorg door jonge kinderen

In de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning januari 2010, staat aangegeven dat kinderen tussen de 5 en 13 jaar onder de Gebruikelijke Zorg (Artikel 5.3. punt 10) vallen.

Lees verder
10 juni 2011

In Arnhem werken onder het minimumloon?

Werken onder het minimumloon in Arnhem kan niet de bedoeling zijn. Daarom heeft de SP het college schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
1 mei 2011

SP-amendement over Thuiszorg weggestemd

Het amendement Help de thuiszorg niet om zeep van de SP heeft het na een hectische raadsvergadering en twee stemrondes, helaas niet gehaald.

Lees verder
16 maart 2011

SP Arnhem start petitie voor goede thuiszorg voor iedereen

Snel kwalitatief goede thuiszorg voor iedereen. Dat is het uitgangspunt van de SP in Arnhem. Daarom is SP-raadslid Desiree Egberts een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen op de Thuiszorg van 500.000 euro.

Lees verder
14 maart 2011

De bezuinigingen in Arnhem: we blijven alert

Arnhem wil de komende tijd 25 miljoen euro bezuinigen. Maar liefst 10% van die 25 miljoen, om precies te zijn 2,4 miljoen, zou af moeten komen van de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensvoorziening. Dat is fors. Het College van B&W omschrijft de bezuinigingen op de inkomensvoorziening als het optimaliseren van het minimabeleid.

Lees verder
8 maart 2011

Schriftelijke vragen over goede thuiszorg voor iedereen

Vragen betreffende "Snel kwalitatief goede thuiszorg voor iedereen"

Op 13 December 2010 is de motie: "Nieuwe ronde, nieuwe kansen" van de SP met grote meerderheid aangenomen. Graag vernemen we van het college hoe de stand van zaken op dit moment is, omdat de SP zo snel mogelijk goede thuiszorg voor iedereen wil. In de motie staat begin 2012 als streefdatum en dan moet er nu al het een en ander geregeld worden, wil het College dat gaan halen.

Lees verder
8 maart 2011

Schriftelijke vragen naar 200 effecten pakketmaatregelen AWBZ

In de besluitvormende politieke maandag op 13 december 2010 bij het vaststellen van de tussen rapportage effecten pakketmaatregelen AWBZ heeft de SP de motie: "Een beller is sneller" niet ingediend, omdat we niet tussen het onderzoek van MEE door wilden "fietsen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier