h

Blog Jurgen Elfrink

7 november 2017

Begrotingsbehandeling

Voorzitter, collega-volksvertegenwoordigers, college en andere geinteresserden,

Lees verder
30 september 2017

Motie van afkeuring. Een ‘close-read’.

In de hele berichtgeving rond Musis wordt in de Gelderlander alleen de oppositie aan het woord gelaten. Onderstaande artikel wat wel gebaseerd is op feiten weigert de Gelderlander te publiceren.
Lees verder
6 april 2017

PERSPECTIEFNOTA

In het kader van de komende perspectiefnota kregen de raadsfracties het verzoek een vijftal belangrijke speerpunten aan te geven opdat het college hier in de verwerking van de perspectiefnota rekening gehouden kon worden. Een nieuwe opzet wat complimenten verdient, omdat ook veel instellingen en initiatiefnemers in de stad de mogelijkheid kregen zich uit te spreken in het bijgevoegde stuk wat als inspiratie kon dienen. Voor de SP is het verkiezingsprogramma natuurlijk ook een erg belangrijk uitgangspunt. Fractievoorzitter Jurgen Elfrink stelde de volgende zes punten voor aan het college, eentje teveel, maar je moet natuurlijk ambitie hebben:

Lees verder
2 maart 2017

Het Arnhems coffeeshopbeleid

De SP, in samenwerking met D66 de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden enige tijd geleden het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Arnhem aan de kaak. Eind 2015 hebben deze fracties daarom gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het uitsterfbeleid af te schaffen.

Lees verder

U bent hier