h
26 mei 2015

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

Aan het lange wachten van de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool De Kringloop komt eindelijk een einde. Sinds de schoolbrand van 2013 bivakkeert De Kringloop noodgedwongen in lokalen van naastgelegen scholen. Waarnemend wethouder van onderwijs, Alex Mink (SP), deed tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 mei de toezegging om snel van start te gaan met de herbouw van de basisschool. SP-raadslid Abdurrahman Cetintaș is blij dat er een besluit is genomen: “En een goed besluit. Deze school verdiend het  om een nieuwe start te maken na deze tragische gebeurtenis.” Wethouder Alex Mink, die de onlangs afgetreden Hans Giesing tijdelijk vervangt op de portefeuille onderwijs, wil voor 31 december 2015 het spreekwoordelijke eerste paaltje in de grond hebben. Wordt gehouden aan die datum, dan stelt de verzekeraar financiële middelen ter beschikking voor de herbouw en eventuele bijkomende kosten.  

Lees verder
22 mei 2015

Verkeersknooppunten in een levensloopbestendige stad

Voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto’s, vrachtverkeer en openbaar vervoer, het moet allemaal een plek in de stad hebben. Al die verkeersstromen moeten goed  begeleid worden en veilig zijn. Dat lukt niet altijd. Soms leidt dat tot vreselijke ongelukken. Vaak gaat het allemaal net goed en komen de verkeersgebruikers er met de schrik vanaf. Heeft de gemeente al deze situaties in beeld? Wordt er gericht en voldoende beleid gevoerd op voetgangers en hun veiligheid? Is de stad wel levensloop bestendig? De SP is samen met Arnhemmers aan een uitgebreid onderzoek begonnen. Er zijn teveel knooppunten die verbeterd kunnen worden.

Lees verder
12 mei 2015

Reportage: bijeenkomst Huur te Duur

Foto: Anette Beumer / SP Arnhem

De protestbijeenkomst van actiegroep Huur te Duur op donderdag 7 mei in De Lommerd werd goed bezocht. Naast huurders, huurdersverenigingen en de politiek waren ook vertegenwoordigers van de drie grote woningcorporaties aanwezig om te praten over onder meer de aangekondigde huurverhoging. 

Lees verder
11 mei 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg.

Lees verder
28 april 2015

Perspectiefnota gemeente Arnhem

Op de politieke agenda stond dinsdag 28 april de Perspectiefnota 2016 – 2019 van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem krijgt de komende jaren steeds minder geld vanuit Den Haag toebedeeld. Er moet op het budget worden bespaard, wat neerkomt op circa 20 miljoen euro. Dit betekent dat er weloverwogen keuzes en besluiten moeten worden genomen. SP-fractievoorzitter Cris Lenting hield dinsdagavond, tijdens de besluitvormende vergadering, een betoog waarin hij de standpunten van de Arnhemse SP duidelijk maakte.

Lees verder
25 april 2015

Kom naar de bijeenkomst tegen Huurverhoging!

Foto: Anette Beumer / SP Arnhem

De Actiegroep Huur te Duur van SP Arnhem roept huurders op om op donderdag 7 mei aanwezig te zijn bij de bijeenkomst over de huurverhoging in De Lommerd. De bekende SP-politicus Remi Poppe zal hierbij aanwezig zijn. Het is belangrijk dat huurders zich laten horen en een vuist maken tegen de aangekondigde huurverhogingen. Voor voor huurders met een kleine beurs kan de huurverhoging dramatische gevolgen hebben: niet meer uitkomen met inkomen, opbouw van schulden en zelfs huisuitzettingen! 

Lees verder
23 april 2015

Arnhem in verzet tegen kabinetsbeleid

In weerwil van het kabinetsbeleid zal Arnhem uitgeprocedeerde asielzoekers blijven voorzien van bed, bad en brood.

Lees verder
22 april 2015

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

Het college van B & W wil niet eerder dan in mei dit jaar een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus. Tot die tijd kan Cosmicus gebruik maken van een lokaal van BSO ’t Klavertje dat op haar beurt weer verhuist naar een leegstaand lokaal van basisschool De Blinkert. Dit heeft het college dinsdagmiddag 21 april geantwoord op schriftelijke vragen van de Arnhemse SP en D66. De SP en D66 maken zich zorgen over de toekomst van basisschool Cosmicus.

Lees verder
13 april 2015

Transitie Kunstbedrijf

Op de politieke maandag heeft de gemeenteraad ingestemd met het Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem, hieronder de bijdrage van de Arnhemse SP.

Lees verder
9 april 2015

Handtekeningen tegen huurverhogingen Vivare

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Huurdersverenigingen uit de regio hebben woensdagmiddag ruim 1.300 handtekeningen overhandigd aan Eric Angenent, directeur van woningcorporatie Vivare. Zij kregen hierbij steun van stichting Het Huurdershuis en de actiegroep Huur te Duur van de SP. De gezamenlijke partijen protesteren tegen de huurverhoging die vanaf 1 juli gaat gelden voor huurders van Vivare. 

Lees verder

Pagina's