h
16 maart 2015

Reportage: campagne in Arnhem

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Op 14 maart waren in heel Gelderland SP-ers actief met campagne voeren voor de provinciale statenverkiezingen. In Arnhem kwamen daarbij ook raadsleden Luuk van Geffen, Abdurrahman Cetintas, Paul Kusters en Paulien Lunter in actie. Via de link kun je de reportage van die actie nog eens goed bekijken: https://youtu.be/SE5mNYo3www

Lees verder
14 maart 2015

SP Gelderland op campagne in Arnhem

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Op 18 maart hebben de kiezers het voor het zeggen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Op die dag kunnen de mensen afrekenen met het beleid van het huidige kabinet! 

Lees verder
13 maart 2015

Maatwerk voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden

De Arnhemse gemeenteraad heeft maandag 9 maart unaniem ingestemd met het voorstel van B en W met betrekking tot gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden. Het gaat hierbij om gezinnen met tal van problemen zoals huurachterstand, overlast en vooral schuldenproblematiek. Het college van B en W kiest in het voorstel voor een individuele maatwerk-oplossing. In Arnhem is een heel netwerk opgezet om mensen met problemen te volgen en te begeleiden. Toch ontstaan er situaties waarin mensen opgevangen moeten worden. In sommige gevallen gaat het om gezinnen. Toch heeft Arnhem in 2014 ruim 100 huis-uitzettingen gekend. SP-raadslid Paul Kusters pleit er voor om eerder en meer bij te sturen en dit soort situaties te voorkomen. Dat vraagt vooral om een echt pro-actief beleid van de wijkteams. En, als het dan toch misgaat, om een goede doorstroom bij de opvang.

Lees verder
28 februari 2015

Emile Roemer op werkbezoek in Arnhem

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is zaterdag 28 februari officieel van start gegaan. Fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Emile Roemer, kwam daarom op werkbezoek naar Gelderland en deed ook Arnhem aan. 

Lees verder
27 februari 2015

Diana Kummeling nieuwe voorzitter SP Arnhem

Foto: Luuk van Geffen / SP Arnhem

Met een grote meerderheid van stemmen is donderdagavond 26 februari Diana Kummeling verkozen tot nieuwe voorzitter van SP Arnhem. Zij volgt daarmee Paul Kusters op. Kusters is sinds 15 december gemeenteraadslid en staat tevens op de kieslijst voor de Gelderse Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Werkzaamheden die hij niet meer kan combineren met het voorzitterschap. Diana Kummeling is geen onbekende binnen SP Arnhem. Zij stond op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, was tot op heden bestuurslid en interim organisatie-secretaris en is lid van SP hulpdienst.

Lees verder
25 februari 2015

Vragen over verhoging tarief buskaartje

De prijzen voor een los papieren buskaartje, het RIT-kaartje, op enkele Arnhemse en regionale buslijnen zijn per 1 februari fors verhoogd. In Arnhem gaat het daarbij om de lijnen 5, Presikhaaf-Schuytgraaf, lijn 7, Geitenkamp-Rijkerswoerd, en lijn 33, Arnhem-Doornenburg. Waar een reiziger voor een enkele reis voorheen €1.50 betaalde, moet hij tegenwoordig €3 neertellen. Een verhoging dus van 100% door vervoersbedrijf Breng (Hermes), met goedkeuring van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De Arnhemse SP stelde daarom samen met D66 vragen over deze tariefswijziging.

Lees verder
21 februari 2015

Schuldhulpverlening

SP-Kamerlid Sadet Karabulut presenteerde recent vijf voorstellen om de schuldhulpverlening sneller en effectiever te laten verlopen. Daarmee worden mensen met grote schulden geholpen en lopen de
kosten voor de samenleving minder hard op. Karabulut: ‘Meer dan een miljoen Nederlanders hebben te maken met een betalingsachterstand.
Hierdoor komen veel mensen in een negatieve spiraal terecht en zien hun schuld steeds groter worden. Deze mensen verdienen de beste hulp om uit de schulden te komen. Daartoe doe ik vijf voorstellen.’

Lees verder
14 februari 2015

Zorgen en vragen over voortgang ketenzorg dementie

Om dementerende mensen langer zelfstandig veilig thuis te kunnen laten wonen is begeleiding via de ”ketenzorg dementie” vanuit de rijksoverheid in Nederland georganiseerd. Deze begeleiding door casemanagers dementie is langdurig en eindigt zodra de thuissituatie niet meer veilig en hanteerbaar is en opname in een verpleeghuis onvermijdelijk wordt.

Lees verder
13 februari 2015

Reportage: bijeenkomst preventie babbeltrucs

SP-raadslid Paulien Lunter zette het onderwerp babbeltrucs vorig jaar op de politieke kaart omdat deze veel plaats vinden in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. Met name ouderen zijn het slachtoffer van deze vorm van oplichting. In Valkenhuizen in Arnhem werd daarom onlangs een bijeenkomst gehouden. Politie, brandweer en slachtofferhulp gaven daarbij tips aan ouderen. Een verslag van de bijeenkomst is te zien via de onderstaande link: 

Lees verder

Pagina's