h
16 november 2015

Niemand achter de geraniums: betaald werk en goede begeleiding

De SP voerde maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. 

Lees verder
10 november 2015

Gezellig SP leden-cafe

Afgelopen woensdag 4 november was het eerste SP leden-café. In een gezellige sfeer zijn verschillende onderwerpen behandeld. Door de aanwezige leden werden diverse onderwerpen ter sprake gebracht en in een open discussie besproken. Ook de aanwezige raadsleden en wethouders zijn op een aantal thema's bevraagd. De avond werd afgesloten met een op ludieke wijze door Jurgen Elfrink gepresenteerde Arnhem Quiz.

Lees verder
6 november 2015

ChristenUnie nieuwe coalitiepartner

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het bestaande coalitieakkoord “Met de stad” is hiervoor het vertrekpunt Op diverse thema's zijn nieuwe beleidsvoornemens vastgelegd en er is een aantal nadere afspraken gemaakt voor de rest van de raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De ChristenUnie zal haar kandidaat-wethouder bekend maken. Beëdiging van de nieuwe wethouder is voorzien in de raadsvergadering van 30 november a.s

Lees verder
6 november 2015

Nieuwe coalitie D66, SP, CDA, ChristenUnie is rond

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie.

Lees verder
4 november 2015

Nadere inhoudelijke besprekingen met ChristenUnie

Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA

Lees verder
30 oktober 2015

Aan de slag met Stadsblokken-Meinerswijk

In de Gelderlander van 30 oktober verscheen onderstaande opinie van SP, D66 en CDA over Stadsblokken-Meinerswijk.

Lees verder
27 oktober 2015

Verdere verkennende gesprekken met VVD en CU

Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA.
Nadat GroenLinks vorige week de coalitie heeft verlaten, hebben wij de heer Martijn Leisink gevraagd een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. Deze gesprekken zijn afgelopen donderdag en vrijdag gehouden. Maandag is hiervan verslag gedaan aan de huidige coalitiepartijen.

Lees verder
22 oktober 2015

Mededeling D66, SP en CDA: vervolg na vertrek GL

Na het vertrek van GroenLinks uit de coalitie hebben wij besloten een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. In die ronde zal gevraagd worden hoe partijen de huidige situatie duiden, of zij voor zichzelf een rol zien in de coalitie en of zij daar voorwaarden aan verbinden. Voor ons is het huidige coalitieakkoord inclusief de in deze periode reeds genomen raadsbesluiten het uitgangspunt. Wij hebben de heer Martijn Leisink gevraagd de rol van verkenner op zich te willen nemen. Hij zal op de kortst mogelijke termijn partijen voor een gesprek uitnodigen. Na deze verkennende ronde zullen wij bekend maken welke vervolgstappen gezet gaan worden.

Lees verder
21 oktober 2015

Persverklaring D66, SP en CDA over vertrek GroenLinks uit de coalitie

Vanochtend informeerde GroenLinks ons per e-mail dat zij de coalitie verlaat. Afgelopen zondag zijn wij op verzoek van GroenLinks bijeen geweest om te spreken over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. In dat gesprek heeft GroenLinks ons gevraagd om, nog voordat zij formeel hun nieuwe wethouder zou voordragen, het aantal te bouwen woningen te maximeren.

Lees verder
19 oktober 2015

Informatie over onafhankelijke cliënt-ondersteuning ontoereikend

Gemeenten hebben sinds januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Op basis van de Wmo en Participatiewet is de gemeente verplicht gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor de inwoners te organiseren en op grond van de jeugdwet een vertrouwenspersoon.

Lees verder

Pagina's