h
12 januari 2016

Herindicatie Pgb: verlenging tot 1 mei 2016

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de herindicatie van de Pgb’s. Zij vroeg om verlenging van aflopende herindicaties  tot 1 mei 2016 als de inwoner vóór 1 november 2015 geen keukentafelgesprek heeft gehad.

Lees verder
6 januari 2016

Geld voor Zorg, steun voor Dullertsstichting

Foto: SP

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft de SP gecollecteerd om het werk van de Dullertsstichting financieel te ondersteuning.

Lees verder
16 december 2015

WMO-zorg in Arnhem door de wijkteams

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. Het organiseren van zorg in de buurt is een nieuwe manier van werken. De SP ontvangt signalen dat de wijkteams echt in ontwikkeling zijn, ze elkaar steeds beter weten te vinden en er gewerkt wordt aan nieuwe oplossingen. Dat is erg positief om te horen. Maar er komen ook kritische punten naar voren vanuit onze leden en cliëntorganisaties als de seniorenraad en het Apcg.

Lees verder
15 december 2015

Arnhemse Woonprincipes 2025

Er is meer dan een jaar gewerkt aan de woonprincipes voor Arnhem. Het richtinggevende document voor alle afspraken die we als stad met elkaar maken over hoe we willen en kunnen wonen. Het is tot stand is gekomen insamenspraak met veel Arnhemmers. Maandag 14 december j.l. zijn deze principes door de gemeenteraad vastgesteld. SP diende samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren de motie ‘Betaalbaar wonen in Arnhem’ in.

Lees verder
9 december 2015

Salaris interim directeur PHB noodzakelijk?!

De vragen over het extreem hoge salaris voor de interim directeur van Presikhaaf Bedrijven (PHB) zijn beantwoord. In de blogpost van 8 oktober zijn deze vragen terug te lezen.

Lees verder
8 december 2015

Cultuur voor elk kind in Arnhem

De SP heeft altijd heeft zich altijd hard gemaakt voor goede cultuureducatie. Zo schreef ik eerder "Wat is er als kind in Arnhem niet mooier om een keer het Gelders Orkest, Introdans, Oostpool, Musis Sacrum of schouwburg te bezoeken? Of wat te denken van een echte kunstenaar in de klas? De SP vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur." De SP is dan ook erg blij met het nieuwe cultuureducatieprogramma, van SP wethouder Cultuur Gerrie Elfrink, voor de Arnhemse basisscholen.

Lees verder
7 december 2015

Behoud van de popcultuur en De Jacobiberg

De Jacobiberg vervult een belangrijke rol in de popcultuur en subcultuur van Arnhem, voor wat betreft educatie, begeleiding en ruimteaanbod. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar waar ook geen misverstand over mag bestaan is het feit dat het al een tijdje financieel erg slecht gaat en dat er en terugloop is bij educatie en ruimteverhuur. De festivalondersteuning en de overige begeleiding loopt goed, maar daar is geen droog brood in te verdienen. Desalniettemin vindt de gemeente Arnhem de werkzaamheden van de organisatie belangrijk en daarom gaat er jaarlijks meer dan 2 ton subsidie naar toe. Dat is niet mis. Daar mogen we ook meer professionaliteit voor verwachten. Meer dan men de afgelopen 2 jaar heeft laten zien.

Lees verder
23 november 2015

Evelien Wouters-Prins overleden

Tot ons grote verdriet is afgelopen vrijdag Evelien Wouters-Prins overleden. Evelien was een trouwe kameraad die samen met haar geliefde Ton zich vol overtuiging als bestuurslid ingezet heeft voor onze afdeling. Evelien had een groot hart voor alle mensen die een steun in de rug konden gebruiken.

Lees verder
20 november 2015

Bezuinigingen Arnhems busvervoer afgeremd

Sinds 1 januari gaat de provincie Gelderland over het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. De Rijksoverheid geeft de provincies steeds minder geld voor het openbaar vervoer. Daarom stelde de busvervoerder voor om vanaf december fors te bezuinigen op het busvervoer. SP-wethouder Alex Mink (verkeer) heeft de botte bezuinigingen weten te voorkomen: Arnhem krijgt er zelfs twee stadsbuslijnen bij.

Lees verder

Pagina's