h
22 oktober 2015

Mededeling D66, SP en CDA: vervolg na vertrek GL

Na het vertrek van GroenLinks uit de coalitie hebben wij besloten een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. In die ronde zal gevraagd worden hoe partijen de huidige situatie duiden, of zij voor zichzelf een rol zien in de coalitie en of zij daar voorwaarden aan verbinden. Voor ons is het huidige coalitieakkoord inclusief de in deze periode reeds genomen raadsbesluiten het uitgangspunt. Wij hebben de heer Martijn Leisink gevraagd de rol van verkenner op zich te willen nemen. Hij zal op de kortst mogelijke termijn partijen voor een gesprek uitnodigen. Na deze verkennende ronde zullen wij bekend maken welke vervolgstappen gezet gaan worden.

Lees verder
21 oktober 2015

Persverklaring D66, SP en CDA over vertrek GroenLinks uit de coalitie

Vanochtend informeerde GroenLinks ons per e-mail dat zij de coalitie verlaat. Afgelopen zondag zijn wij op verzoek van GroenLinks bijeen geweest om te spreken over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. In dat gesprek heeft GroenLinks ons gevraagd om, nog voordat zij formeel hun nieuwe wethouder zou voordragen, het aantal te bouwen woningen te maximeren.

Lees verder
19 oktober 2015

Informatie over onafhankelijke cliënt-ondersteuning ontoereikend

Gemeenten hebben sinds januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Op basis van de Wmo en Participatiewet is de gemeente verplicht gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor de inwoners te organiseren en op grond van de jeugdwet een vertrouwenspersoon.

Lees verder
12 oktober 2015

SP schudt Alliander wakker: stop de topsalarissen!

Maandagochtend, 12 oktober, voerde de Gelderse SP actie bij Netwerkbedrijf Alliander uit protest tegen hun beloningsbeleid voor het topmanagement. SP Statenlid Paul Kusters gaf om 9.15 uur bij het hoofdkantoor van Alliander in Arnhem een wekker aan Peter Molengraaf. De SP vindt namelijk dat het hoogste tijd is dat de Alliander-top wakker wordt en haar topsalarissen snel terugbrengt onder de Balkenende-norm.

Lees verder
8 oktober 2015

Salaris directeur Presikhaaf Bedrijven boven burgemeestersnorm

Maandag 5 oktober stelde de SP, tijdens de behandeling van de MJPB (Meerjaren Programma Begroting), vragen over het zeer hoge salaris van interim directeur Guido van den Boorn bij Presikhaaf Bedrijven. Op de euro nauwkeurig wordt het maximale bedrag van €230.474,- over de eerste 12 maanden betaald. Daarna wordt voor de overige vier maanden € 14.833,- per maand betaald, om net onder het dan geldende €178.000,- op jaarbasis te blijven.

Lees verder
28 september 2015

New energy made in Arnhem

Maandag 29 september is in de gemeenteraad het raadsvoorstel 'New energy made in Arnhem' behandeld. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van VVD en AOP stemden tegen. Hieronder de bijdrage van de SP.

Lees verder
31 augustus 2015

Vragen aan college inzake herbeoordeling jeugdhulp

Als gevolg van het Rijksoverheidsbeleid is de gemeente Arnhem sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor jeugdigen die in 2014 al jeugdhulp hadden geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat deze hulp doorloopt tot maximaal 1 jaar na datum van toekenning: tot uiterlijk 1 januari 2016.

Lees verder
20 augustus 2015

XXI-ste partijcongres

Op 28 november 2015 zal het XXIe partijcongres plaatsvinden. Dit zal zijn in La Fabrique, Utrecht. Ter voorbereiding zullen er congresstukken zijn aan de hand waarvan we bepalen welke richting de partij de komende jaren op zal gaan. Ook zal er een nieuw partijbestuur worden gekozen. Het belooft een bijzonder congres te worden, aangezien Jan Marijnissen zich niet opnieuw verkiesbaar stelt als voorzitter van de partij! De stukken voor het partijcongres en de kandidatenlijst voor het partijbestuur zijn vanaf 10 september te downloaden op SPnet.nl.

Lees verder
20 augustus 2015

Cursus Politieke Basisvorming

Elk jaar organiseert de afdeling een drie-delige basiscursus voor alle nieuwe leden (en voor leden die hun geheugen willen opfrissen of de cursus gemist hebben).

Lees verder
20 juli 2015

SP Arnhem stemt in met Zomernota

De Arnhemse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli met een ruime meerderheid de zomernota vastgesteld. Ook SP Arnhem heeft voor gestemd. In de zomernota staan de plannen voor de stad en dan met name hoe dat vanuit de wijken moet gaan gebeuren. Zoals bekend heeft Arnhem door maatregelen vanuit Den Haag te maken met forse bezuinigingen. In de zomernota staat hoe Arnhem deze bezuinigingen op probeert te vangen.

Lees verder

Pagina's