h

Nieuws uit 2011

2 mei 2011

Bestuursakkoord Rijk-VNG in mei besproken in de gemeenteraad

In mei wordt het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk wil sluiten in de Arnhemse gemeenteraad besproken.
Meerdere gemeenten verzetten zich tegen het bestuursakkoord. De SP is net als de PvdA, GroenLinks en D66 fel tegen de plannen van het kabinet om taken van het Rijk over te dragen aan de gemeenten zonder daar een passend budget bij te leveren. In het akkoord staat onder andere dat de Wajong, Jeugdzorg en de AWBZ door de gemeenten moeten worden uitgevoerd en dat het budget voor re-integratie met twee-derde slinkt. Met het akkoord is een miljardenbezuiniging gemoeid die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard zal treffen.

Lees verder
13 april 2011

Wethouder Margriet Bleijenberg legt functie neer

Wethouder Margriet Bleijenberg heeft om persoonlijke redenen besloten haar wethouderschap per direct neer te leggen. Zij was verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Jeugdbeleid, Veiligheid (ketenbenadering en coördinatie integrale aanpak overlast). Het college van burgemeester en wethouders heeft met respect kennis genomen van deze beslissing.

Lees verder
27 maart 2011

In actie voor een menselijke thuiszorg

Om onze actie kracht bij te zetten, heeft de afdeling zaterdag 26 maart in de binnenstad handtekeningen opgehaald. Heeft u nog niet getekend, doe dat dan ook op: http://thuiszorgarnhem.petities.nl
In actie voor de thuiszorg

Lees verder
13 maart 2011

Stop de Bezuinigingen op de Thuiszorg

Thuiszorg onze zorg
  • Wilt u ook dat de thuiszorg in Arnhem NIET verder wordt uitgekleed en dat er nog meer taken worden opgesplitst?
  • Wilt u niet 10 verschillende mensen over de vloer voor huishoudelijke zorg?
  • Wilt u niet dat de indicatie huishoudelijke zorg versoberd wordt?

Teken dan het protest

Lees verder
3 maart 2011

"Op naar 200 afdelingen" in Renkum

Half januari is in de gemeente Renkum een groep gestart in het kader van “Op naar 200 afdelingen”. Direct konden al activiteiten ontplooid worden voor de campagne van de Provinciale Staten. Maandag 21 februari hebben Jorien en Huib op alle borden in de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heveadorp, Renkum en Heelsum posters geplakt. Donderdag 24 februari hebben Norbert en Aidarus gefolderd bij de markt in Oosterbeek. De ZO-krant en de sponsjes vonden gretig aftrek. De reacties waren zeer positief. De mensen waren enthousiast dat de SP eindelijk zijn gezicht liet zien in de gemeente! Een opsteker dus.

Lees verder
28 februari 2011

Wat vindt u van de bezuinigingen?

Wat vind u van de komende bezuinigingen in Arnhem? Op www.arnhem.nl/bezuinigingen kunt u lezen wat de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders zijn voor de stad Arnhem. Daar kunt u aangeven wat de effecten van de bezuinigingen zijn voor u. Maar laat het ons ook weten! Reageer op arnhem@sp.nl .

Lees verder

Pagina's

U bent hier