h

Nieuws uit 2015

23 november 2015

Evelien Wouters-Prins overleden

Tot ons grote verdriet is afgelopen vrijdag Evelien Wouters-Prins overleden. Evelien was een trouwe kameraad die samen met haar geliefde Ton zich vol overtuiging als bestuurslid ingezet heeft voor onze afdeling. Evelien had een groot hart voor alle mensen die een steun in de rug konden gebruiken.

Lees verder
20 november 2015

Bezuinigingen Arnhems busvervoer afgeremd

Sinds 1 januari gaat de provincie Gelderland over het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. De Rijksoverheid geeft de provincies steeds minder geld voor het openbaar vervoer. Daarom stelde de busvervoerder voor om vanaf december fors te bezuinigen op het busvervoer. SP-wethouder Alex Mink (verkeer) heeft de botte bezuinigingen weten te voorkomen: Arnhem krijgt er zelfs twee stadsbuslijnen bij.

Lees verder
16 november 2015

Niemand achter de geraniums: betaald werk en goede begeleiding

De SP voerde maandag 16 november actie voor passend werk en goede begeleiding bij de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Staatssecretaris Klijnsma kwam op werkbezoek bij de schoolmeubelfabriek in Arnhem. Zij ging in gesprek over de actieve rol die ondernemingen kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De SP vindt dat nog steeds te weinig ondernemers hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Er is onvoldoende passend werk voor de 1.890 SW-medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. 

Lees verder
10 november 2015

Gezellig SP leden-cafe

Afgelopen woensdag 4 november was het eerste SP leden-café. In een gezellige sfeer zijn verschillende onderwerpen behandeld. Door de aanwezige leden werden diverse onderwerpen ter sprake gebracht en in een open discussie besproken. Ook de aanwezige raadsleden en wethouders zijn op een aantal thema's bevraagd. De avond werd afgesloten met een op ludieke wijze door Jurgen Elfrink gepresenteerde Arnhem Quiz.

Lees verder
6 november 2015

ChristenUnie nieuwe coalitiepartner

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het bestaande coalitieakkoord “Met de stad” is hiervoor het vertrekpunt Op diverse thema's zijn nieuwe beleidsvoornemens vastgelegd en er is een aantal nadere afspraken gemaakt voor de rest van de raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De ChristenUnie zal haar kandidaat-wethouder bekend maken. Beëdiging van de nieuwe wethouder is voorzien in de raadsvergadering van 30 november a.s

Lees verder

Pagina's

U bent hier