h

Nieuws uit 2015

6 november 2015

Nieuwe coalitie D66, SP, CDA, ChristenUnie is rond

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie.

Lees verder
4 november 2015

Nadere inhoudelijke besprekingen met ChristenUnie

Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA

Lees verder
27 oktober 2015

Verdere verkennende gesprekken met VVD en CU

Mededeling namens de Arnhemse coalitiepartijen D66, SP en CDA.
Nadat GroenLinks vorige week de coalitie heeft verlaten, hebben wij de heer Martijn Leisink gevraagd een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. Deze gesprekken zijn afgelopen donderdag en vrijdag gehouden. Maandag is hiervan verslag gedaan aan de huidige coalitiepartijen.

Lees verder
22 oktober 2015

Mededeling D66, SP en CDA: vervolg na vertrek GL

Na het vertrek van GroenLinks uit de coalitie hebben wij besloten een verkennende ronde te houden onder alle overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. In die ronde zal gevraagd worden hoe partijen de huidige situatie duiden, of zij voor zichzelf een rol zien in de coalitie en of zij daar voorwaarden aan verbinden. Voor ons is het huidige coalitieakkoord inclusief de in deze periode reeds genomen raadsbesluiten het uitgangspunt. Wij hebben de heer Martijn Leisink gevraagd de rol van verkenner op zich te willen nemen. Hij zal op de kortst mogelijke termijn partijen voor een gesprek uitnodigen. Na deze verkennende ronde zullen wij bekend maken welke vervolgstappen gezet gaan worden.

Lees verder
21 oktober 2015

Persverklaring D66, SP en CDA over vertrek GroenLinks uit de coalitie

Vanochtend informeerde GroenLinks ons per e-mail dat zij de coalitie verlaat. Afgelopen zondag zijn wij op verzoek van GroenLinks bijeen geweest om te spreken over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. In dat gesprek heeft GroenLinks ons gevraagd om, nog voordat zij formeel hun nieuwe wethouder zou voordragen, het aantal te bouwen woningen te maximeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier