h
6 mei 2014

ROOD steunt de studenten die een nieuwe Raad van Toezicht willen op ArtEZ

Afgelopen weken is er veel te doen geweest om Artez; het bestuur had misschien het plan de opleiding in onderdelen uit te splitsen, over drie verschillende steden. ROOD Arnhem is op de locatie langs geweest om een publicatie over de huidige combinatie van opleidingen uit te reiken aan Renate Litjens. Door mevrouw Litjens is toegezegd  goed te gaan luisteren naar studenten en docenten. Na die actie is ROOD Arnhem in contact gekomen met ‘Met Andere Woorden’ (MAW).

Lees verder
3 mei 2014

Provincie moet grootaandeelhouder netwerkbedrijf Alliander worden

De Gelderse SP-statenfractie vindt dat de provincie Gelderland een meerderheidsbelang in netwerkbedrijf Alliander moet nemen. Daarvoor zou zij aandelen over kunnen nemen van Gelderse gemeenten. Dat is belangrijk omdat Alliander de duurste netbeheerder van Nederland is en bovendien heeft aangetoond dat zij buitenlandse avonturen belangrijker vindt dan investeringen in een stabiel netwerk voor de toekomst. Door het aandelenbezit te concentreren bij de provincie kan de provinciale overheid meer invloed uitoefenen op het bedrijf dat het gas- en elektriciteitsnetwerk in grote delen van Noord- en Oost-Nederland beheert.

Lees verder
1 mei 2014

Met de stad!, het coalitieakkoord 2014-2018

De coalitie-onderhandelingen zijn maandag j.l. succesvol afgerond. Woensdag 30 april heeft formateur Martijn Leisink het coalitieakkoord 2014-2018 van D66, SP, GroenLinks en CDA, onder grote belangstelling, gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst op het stadhuis.

Lees verder
30 april 2014

Gerrie Elfrink en Alex Mink SP-wethouders Arnhem

De onderhandelingen tussen D66, SP, GroenLinks en het CDA zijn succesvol afgerond. Een van de besproken onderwerpen is natuurlijk de kandidaatstelling van de wethouders. Bij de SP blijft Gerrie Elfrink wethouder en treedt nieuwkomer Alex Mink aan. Wethouder Luuk van Geffen kiest er voor om niet terug te keren in het nieuwe college. Het grootste deel van zijn portefeuilles komt bij de andere partijen terecht (onderwijs, jeugdbeleid, publieke dienstverlening). Van Geffen is gekozen tot raadslid en zal zich dan ook vanuit de gemeenteraad voor de SP blijven inzetten.

Lees verder
29 april 2014

SP in actie voor behoud van verzorgingstehuizen

De Arnhemse SP voert actie voor het behoud van de verzorgingstehuizen. Dankzij de landelijke bezuinigingen worden er verzorgingstehuizen gesloten, waardoor ouderen hun veilige omgeving met goede zorg kwijtraken. 

Lees verder
24 april 2014

ArtEZ Studenten reiken protest index uit

Donderdagmiddag 24 april reikte ROOD Arnhem namens de studenten en docenten van ArtEZ Arnhem de ArtEZ interdisciplinary index uit aan het interim-bestuur van de hogeschool voor de kunsten. Deze publicatie bevat interdisciplinaire projecten die zijn ontstaan omdat de academie veel verschillende opleidingen aanbiedt. De studenten en docenten van verscheidene opleidingen werken nauw samen waardoor er mooie, waardevolle projecten tot stand komen. Met de publicatie tekenen zij protest aan tegen de voorgenomen herverdeling van de opleidingen.

Lees verder
11 april 2014

Update coalitieonderhandelingen: Kunstencluster geschrapt

Naar aanleiding van het advies van informateur Hans Engels zijn D66, SP, GroenLinks en CDA bezig met de onderhandelingen over een coalitieakkoord. In de afgelopen week hebben zij overlegd over het Kunstencluster en wordt er bekeken wat de gevolgen zijn van de overdracht van zorgtaken door het Rijk aan de gemeente.

Lees verder
7 april 2014

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de
bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen.
Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben.

Lees verder
29 maart 2014

Nieuwe SP-fractie aan de slag!

Afgelopen donderdagavond installeerde burgemeester Kaiser de 39 Arnhemse gemeenteraadsleden. Zij vertegenwoordigen alle Arnhemmers tot 2018. Onder hen bevonden zich natuurlijk ook de 8 SP'ers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werden gekozen.

Lees verder
21 maart 2014

SP wint raadsverkiezingen en heeft populairste lijsttrekker

De campagne van de SP voor de raadsverkiezingen heeft zijn vruchten afgeworpen: de komende vier jaar bezetten acht SP'ers een zetel in de gemeenteraad. De SP had ook de populairste lijsttrekker: Gerrie Elfrink kreeg de steun van ruim 6100 Arnhemmers. De SP kreeg in totaal 9828 stemmen.

Lees verder

Pagina's