h

Nieuws uit 2010

20 juli 2010

SP Arnhem opent klachtenmeldpunt (her)indicatie CIZ / Gemeente

SP Klachtenmeldpunt (her)indicatie CIZ
De Arnhemse politiek is met zomerreces. “Dat wil niet zeggen dat de SP het werk neerlegt”, zegt Désiree Egberts, raadslid voor de SP.

Lees verder
21 juni 2010

PROVINCIALE BEZUINIGINGEN - Laat zien wat er mis gaat!

De Gelderse SP roept alle Gelderlanders die worden getroffen door de drastische bezuinigingen van de provincie op om een filmpje te maken en daarin te laten zien wat er straks misgaat als die bezuinigingen doorgaan. Dit onder het motto “Film de kaalslag!” De SP zal de Youtube-filmpjes bundelen tot een film die zal worden vertoond op of rond het provinciehuis.
<klik op deze link en lees meer over deze actie>

Lees verder
21 juni 2010

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 augustus melden via sp@ps.gelderland.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Lees verder
1 juni 2010

René Baars beëdigd als commissielid

Rene Baars Afgelopen maandag 31 mei is René Baars tijdens de raadsvergadering als commissielid beëdigd. René gaat de fractie ondersteunen als commissielid in de commissie VROM. René is al jaren actief voor de SP, tot voor kort in het bestuur en nu dus actief in de politiek. De afdeling feliciteert René van harte met zijn benoeming en heel veel succes de komende tijd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier