h
4 november 2014

SP Gelderland presenteert verkiezingsprogramma ‘Ideeën voor Gelderland’

De Gelderse SP heeft haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 vastgesteld. Het programma is getiteld ‘Ideeën voor Gelderland’ De SP zet in op het blijven investeren van Nuon-gelden in de Gelderse samenleving. Daarnaast kiest de partij voor een provinciale overheid die inzet op kleinschaligheid in plaats van schaalvergroting, op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Lees verder
4 november 2014

Meldpunt Huur te Duur

In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen. Toch wil de regering ook volgend jaar de huren weer verder verhogen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde Woonakkoord waar ook D66, ChristenUnie en SGP voor hebben getekend.

Lees verder
3 november 2014

SP Fractievoorzitter Lenting aan het woord bij Algemene Beschouwingen

In het stadhuis van Arnhem vonden maandag 3 november de Algemene Beschouwingen plaats. Een belangrijke vergadering waarin de gemeentelijke begroting voor 2015-2018 wordt vastgesteld. Voorafgaand aan de stemming kregen de fractievoorzitters van de verschillende partijen het woord. Fractievoorzitter Cris Lenting deed namens de Arnhemse SP het woord. Het hele betoog kunt u hieronder nalezen.

Lees verder
28 oktober 2014

Wethouder Kok positief over motie buurtrechten

Wethouder Henk Kok van onder meer wijkzaken heeft positief gereageerd op de motie “Buurtrechten/Buurtwet: het recht om uit te dagen, te bieden en te bouwen”. De Arnhemse SP diende deze motie maandag 27 oktober in bij de behandeling van de gemeentelijke begroting. Dit deed de SP samen met GroenLinks, D66, CDA en Zuid Centraal.

Lees verder
27 oktober 2014

Eric van Kaathoven gekozen tot lijsttrekker SP Gelderland

Gelderse SP-leden hebben op 25 oktober de kandidatenlijst vasgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Tijdens het provinciale congres is Eric van Kaathoven uit Elst is gekozen tot lijsttrekker. Op plaats twee en drie staan respectievelijk zittende Statenleden Peter de Vos (Gaanderen) en Agnes Lewe (Nijmegen). De eerste nieuwkomers zijn Paul Kusters uit Arnhem (hier te zien op de foto) op plaats vier en Maurits Gemmink uit Ulft op vijf. Ook werd het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Lees verder
27 oktober 2014

SP Arnhem wil meldpunt decentralisaties

De Arnhemse SP dient een motie in om de gevolgen van de decentralisaties snel in beeld te krijgen. De SP dient dit voorstel in tijdens de politiek maandag van 27 oktober waarbij de begroting vaan 2015-2018 wordt behandeld. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. De overgang gaat gepaard met fikse bezuinigingen.

Lees verder
24 oktober 2014

Buurtrechten voor meer zeggenschap

In Arnhem zijn er tal van mensen die belangrijke en goede initiatieven hebben. En ook al enige ervaringen hebben opgedaan. Het zou volgens de Arnhemse SP goed zijn om een aantal rechten voor dit soort burgers vast te leggen. Dit kan een extra impuls geven. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Groot-Brittanië. In de Britse wet is sinds 2012 de Localism act opgenomen. Daarin staat dat burgers beschikken over het recht om uit te dagen, in het engels 'the right to challenge', het recht om te bieden 'right to bid' en het recht om te bouwen 'right to build'. 

Lees verder
23 oktober 2014

Abvakabo FNV start petitie voor behoud sw-banen Presikhaaf

160 Arbeidsgehandicapte werknemers van sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven (Midden-Gelderland) dreigen thuis te komen zitten. Na hun derde contract krijgen zij van de gemeenten geen verlenging of vaste baan. Vakbond Abvakabo FNV vindt dit onacceptabel en is een online petitie gestart om de politiek in deze regio te overtuigen dat deze kwetsbare groep zekerheid verdient.

Lees verder

Armoede heeft een gezicht en een stem

Op het symposium 'Armoede heeft een gezicht' op 17 oktober werd een korte film vertoond over Arnhemmer Johan Wolters. Het portret van Wolters bewijst dat armoede vaak geen vrije keuze is. Wolters gunt ons een kijkje in zijn leven en hij vertelt hoe hij de eindjes aan elkaar knoopt. 

Lees verder

Armoede heeft een gezicht

Op 17 oktober was het de internationale dag van het verzet tegen armoede. SP Arnhem besteedde uitgebreid aandacht aan het thema door op de dag zelf een symposium te houden met als titel 'Armoede heeft een gezicht'. Diverse organisaties als de Voedselbank en The Missing Link en mensen die in armoede verkeren werkten hier aan mee. De deelnemers van het symposium waren het er over eens: het was een zinvolle en inspirerende avond. Een reportage over het symposium kunt u zien via onderstaande link.

Lees verder

Pagina's