h
28 augustus 2014

Vragen over opvangmogelijkheden voor zwerfjongeren

Jongeren van 18‐26 jaar met een zwervend bestaan kunnen al jaren in Arnhem terecht bij het Jonahuis; opgericht in 1989 met als doel een huiskamer te creëren voor jongeren in nood in Arnhem. Er wordt opvang en ondersteuning geboden aan kwetsbare jongeren met problemen op het gebied van financiën, huisvesting, justitie, huiselijk geweld, sociale weerbaarheid, psychische problematiek, verslaving, etc. Deze jongeren worden gescheiden van de volwassenen opgevangen om negatieve invloeden zoveel mogelijk te beperken. Het Jonahuis biedt een veilige plek die voelt als thuis. Alle jongeren die de huiskamer bezoeken starten met trajectbegeleiding. Zij worden ondersteund bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld om, uiteindelijk, de periode van dakloosheid achter zich te
kunnen laten met een toekomstperspectief.

Lees verder
27 augustus 2014

ROOD Arnhem op introdag HAN

Woensdagmiddag stond ROOD Arnhem op de introdag van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Op deze dag konden de nieuwe studenten in Arnhem kennismaken met de sociaalste en actiefste jongerenpartij van Nederland. Deze introdag stond voor ROOD. jong in de SP in het teken van het schuldenstelsel.

Lees verder
26 augustus 2014

Armoedestrijd als politieke missie

Vandaag in de Gelderlander een interview met SP raadslid Desiree Egberts over armoede.

Lees verder
25 augustus 2014

Privacy in de gebiedsteams ligt gevoelig

Zit je in de schuldhulpverlening en wil je niet dat deze gegevens op straat liggen? Heb je te kampen met een alcoholprobleem en krijg je maatschappelijke ondersteuning? Wil je dat jouw buren dat zonder jouw toestemming weten? Krijgt jouw gezin ondersteuning van jeugdzorg? Vind je dan dat het hele schoolplein dit moet weten?

Lees verder
7 augustus 2014

In memoriam

Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat zondagmiddag, geheel onverwachts, bestuurslid Ton Wouters is overleden.

Lees verder
14 juli 2014

Stadslandbouw: moestuin voor Voedselbank geopend

SP wethouder Gerrie Elfrink (o.a. Armoedebeleid) heeft woensdag 9 juli het officiële startsein gegeven voor Stadslandbouw aan de Mooieweg in Rijkerswoerd. Op ruim drie hectare grond worden groenten en fruit verbouwd. De helft van de opbrengst gaat naar Voedselbank Arnhem. De andere helft is voor de vrijwilligers, mensen van de Zorgtuin en de sociale werkvoorziening. Zij zullen de moestuin gaan onderhouden.

Lees verder
8 juli 2014

SP Gelderland: geen geld voor Giro d'Italia

De fracties van SP, ChristenUnie en SGP in provinciale staten willen dat er geen miljoenen van de provincie in komst van de Giro d’Italia naar Gelderland en in het Tenniscentrum Buren, gestoken worden. In plaats daarvan stellen ze voor dat geld te besteden aan trapveldjes, gezonde schoolpleinen, mountainbikeroutes en andere kleinschalige sportvoorzieningen in alle Gelderse gemeenten. De drie fracties komen met een gezamenlijk amendement tijdens de Statenvergadering van 9 juli. Dan wordt ook duidelijk of er een meerderheid is voor het voorstel.

Lees verder
28 juni 2014

Visie wijkverpleegkundige: niets nieuws onder de zon

In een artikel over de wijkgezondheidsteams in de Gelderlander van 25 juni 2014 wordt de suggestie gewekt dat de PvdA een nieuwe visie heeft ten aanzien van de wijkverpleegkundige binnen de gebiedsteams. Deze zogenaamde nieuwe visie is dat de wijkverpleegkundige bij uitstek thuishoort in de gebiedsteams. Uit het artikel blijkt dat de PvdA kennelijk niet op de hoogte is van het feit dat hier al langer aan wordt gewerkt. Overigens is de SP wel blij dat zij hierin wordt gesteund!

Lees verder

Pagina's