h

Nieuws uit 2012

22 oktober 2012

Manja Smits in Arnhem

Op 26 oktober 2012 komt Tweede Kamerlid Manja Smits naar Arnhem om met de leden te praten over de SP, haar lidmaatschap van de Tweede Kamer en over haar specialisme – het onderwijs.

Lees verder
18 oktober 2012

Ondergrondse supermarkt in Lombok?

Al langer is de verkeersdrukte op de Utrechtseweg en omgeving een feit. Waar is men nu mee bezig? Een plan maken voor een ondergrondse supermarkt!

Lees verder
15 oktober 2012

Voor een fatsoenlijke samenleving

‘Middenklasse ziet banen verdwijnen’, kopte De Volkskrant afgelopen week. Volgens een eigen onderzoek van de krant verdwijnen steeds meer ‘gewone’ banen voor ‘gewone’ mensen.

Lees verder
11 oktober 2012

PvdA lijkt zorg volkomen te laten vallen

Goede zorg, zonder marktwerking, verspilling en bureaucratie en een betaalbare zorgpremie voor iedereen omdat we die inkomensafhankelijk maken. Dát was en is onze  inzet voor de zorg. Eigen betalingen leiden tot grote problemen bij  ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Voor patiënten  is het een onrechtvaardige straf op ziek zijn, daarom willen wij het eigen risico fors verlagen.

Lees verder
11 oktober 2012

Welkom bij de inloopochtend

De SP heeft aan de Dovenetellaan 55 een heus partijhuis. Het partijhuis is een eigen honk voor allerlei activiteiten, van scholings- en filmavonden tot vergaderingen van bestuur en fractie. Elke veertien dagen is er bovendien een inloopochtend, voor iedereen die eens met de SP wil praten.

Lees verder
30 september 2012

Regioconferentie

Op 27 oktober 2012 wordt er in Amersfoort een regioconferentie voor de provincies Overijssel en Gelderland gehouden. Daar gaan we het vooral hebben over de vraag hoe afdelingen zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lees verder

Pagina's

U bent hier