h

Nieuws van de afdeling

27 september 2018

Wel of geen spandoeken en koffie in de raadzaal

Burgemeester Marcouch wenst dat tijdens raadsvergaderingen aan gemeenteraadsleden geen koffie of thee meer wordt geserveerd. De burgemeester zelf en de griffier worden dan nog wel koffie geserveerd. Ook wil hij geen spandoeken meer op de tribune van de raadzaal.

Lees verder
9 september 2018

Ronald Jansen verkozen tot nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 september is Ronald Jansen verkozen tot de nieuwe voorzitter van de SP Arnhem.

Lees verder
7 september 2018

vragen aan het College van B&W inzake waarborging continuïteit Wmo en Jeugdzorg

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Het fonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten. Zonder aanvulling zal dit Noodfonds langzaam opdrogen  van 12,8 miljoen in 2017 tot 1,6 miljoen eind 2021.

Lees verder
28 augustus 2018

Maakt het uit of je wieg staat in Presikhaaf of in de Hoogkamp?

Lager opgeleide mensen leven gemiddeld 6 jaar korter dan hoger opgeleiden. En de tijd dat zij zich gezond voelen is maar liefst 15 jaar korter. Uit een rapport dat gisteren door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is gepubliceerd blijkt dat waar je wieg staat nog steeds bepaalt hoe lang je leeft. De SP fractie in Arnhem vindt dit onrechtvaardig en stelde hierover vragen aan het college.

Lees verder
23 juli 2018

Bewoners willen af van racebaan in Malburgen

Vandaag overhandigen bewoners van Malburgen een petitie aan wethouder Roeland van der Zee. Zij willen dat er actie wordt ondernomen om het te hard rijden in de buurt te stoppen. De petitie is binnen korte tijd maar liefst ruim 350 keer ondertekend.

Lees verder
14 juli 2018

Zorgen om klimaatarmoede, SP roept op tot aanpak van slechtste huizen

Deze week kwamen de hoofdlijnen naar buiten van het Klimaatakkoord. Dit was voor de Nederlandse gemeenten aanleiding om te waarschuwen voor klimaatarmoede als de kosten voor schone energie worden afgewenteld op gewone mensen.De SP in Arnhem maakt zich hier al langer grote zorgen over en roept het college op om dit te voorkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier