h

Nieuws van de afdeling

12 november 2018

De SP presenteert een sociale alternatieve begroting voor Arnhem

De SP heeft een alternatief voor de begrotingsplannen die het Arnhems college gepresenteerd. ‘Andere keuzes zijn keihard nodig. Wat dit college namelijk gaat doen is snoeihard bezuinigen op de zorg. Bezuinigen op armoedebestrijding. En de ongelijkheid tussen mensen en wijken nog verder vergroten. Terwijl dat absoluut niet nodig is,’ aldus SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. De SP presenteert daarom als enige Arnhemse fractie een tegenbegroting,

Lees verder
8 oktober 2018

Dubbele financiële klimaatstrop dreigt voor Arnhemmers

Door een onrechtvaardige verdeling van klimaatkosten dreigen huurders en huiseigenaren flink financieel de dupe te worden, vreest de SP in Arnhem. 'Een stijgende energierekening, dure aanpassingen aan huis die huiseigenaren zelf moeten betalen en miljoenen euro's belasting voor woningcorporaties die via hogere huren worden teruggehaald. Dit zijn de plannen die er nu liggen,' zegt SP raadslid Sarah Dobbe. Ze vraagt om actie van het Arnhemse college.

Lees verder
28 september 2018

Radicalisering in Arnhemse wijken voorkomen en aanpakken

Grote complimenten aan de politie voor hun goede werk in het opsporen en aanhouden van de terroristische cel in Arnhem. Dit was een heftige gebeurtenis voor de omwonenden waar de terroristen zijn aangehouden. Maar ook voor de stad en het hele land.

Lees verder
27 september 2018

Wel of geen spandoeken en koffie in de raadzaal

Burgemeester Marcouch wenst dat tijdens raadsvergaderingen aan gemeenteraadsleden geen koffie of thee meer wordt geserveerd. De burgemeester zelf en de griffier worden dan nog wel koffie geserveerd. Ook wil hij geen spandoeken meer op de tribune van de raadzaal.

Lees verder
9 september 2018

Ronald Jansen verkozen tot nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 september is Ronald Jansen verkozen tot de nieuwe voorzitter van de SP Arnhem.

Lees verder
7 september 2018

vragen aan het College van B&W inzake waarborging continuïteit Wmo en Jeugdzorg

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Het fonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten. Zonder aanvulling zal dit Noodfonds langzaam opdrogen  van 12,8 miljoen in 2017 tot 1,6 miljoen eind 2021.

Lees verder

Pagina's

U bent hier