h

Blog

14 mei 2017

Bouwen voor iedereen, en zeker 30% sociale woningbouw

‘Voor de rijken bouwen?’ ‘Zijn jullie helemaal gek geworden?’ ‘En dan ook nog op bijzondere plekken in de stad?’ ‘Er is een ruim aanbod van woningen boven de 5 ton en we bouwen al voor de hogere inkomens.’ ‘Wij, de omwonenden, zijn helemaal niet geraadpleegd.’ De afgelopen weken voerden Arnhemmers een pittige discussie met de raad en de wethouder Wonen, Geert Ritsema. De aanleiding daartoe was een nota van de gemeente. Het college presenteerde een verkenning, als resultaat van een zoektocht naar geschikte bouwlocaties voor het ‘topsegment’. De raad had daartoe eerder opdracht verleend met het vaststellen van de Woonprincipes. ‘Wat vindt de SP hier nou van?’, vroegen onze leden. ‘Is dit een SP plan?’ Nee, dit is zeker geen SP plan. Het is tijd om een en ander toe te lichten.

Lees verder
12 april 2017

Homohaat en les over LHBTI-acceptatie

De regering moet een voorstel doen om verplichte lessen op het MBO in te voeren over LHBTI-acceptatie. Daartoe werd op 11 april j.l. een motie aangenomen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Van Dijk: ‘lessen over homo-emancipatie en seksuele diversiteit zijn enorm belangrijk in een tijd waarin helaas sprake is van anti-homogeweld.’ In het basis- en voortgezet onderwijs waren de kerndoelen al aangepast op dit punt, maar nog niet in het MBO. Het voorstel stond tevens in het Regenboog Stembusakkoord van het COC, wat al door de SP was ondertekend.

Lees verder
6 april 2017

Invoering Diftar JA of NEE

De fractie van SP Arnhem heeft maandag 27 maart ja gestemd op het voorstel tot de invoering van Diftar. SP Arnhem ziet echter het huidige voorstel meer als een voorverkenning die nog goed moet worden uitgewerkt en hier en daar moet worden aangepast. Pas als er een goed uitgewerkt voorstel ligt dat voldoet aan de randvoorwaarden van de SP Arnhem zal er een definitief besluit kunnen genomen worden over de invoering van Diftar.

Lees verder
6 april 2017

PERSPECTIEFNOTA

In het kader van de komende perspectiefnota kregen de raadsfracties het verzoek een vijftal belangrijke speerpunten aan te geven opdat het college hier in de verwerking van de perspectiefnota rekening gehouden kon worden. Een nieuwe opzet wat complimenten verdient, omdat ook veel instellingen en initiatiefnemers in de stad de mogelijkheid kregen zich uit te spreken in het bijgevoegde stuk wat als inspiratie kon dienen. Voor de SP is het verkiezingsprogramma natuurlijk ook een erg belangrijk uitgangspunt. Fractievoorzitter Jurgen Elfrink stelde de volgende zes punten voor aan het college, eentje teveel, maar je moet natuurlijk ambitie hebben:

Lees verder
5 april 2017

Arnhem bindt strijd aan tegen schuldenstress

Arnhem start op 1 april met de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg erop af’ moet worden voorkomen dat er problematische schulden in gezinnen ontstaan. ‘Schuldenstress veroorzaakt veel ellende. Het leidt niet zelden tot geestelijke en lichamelijke klachten. Het voorkomen van schulden heeft in Arnhem hoge prioriteit’, stelt wethouder Gerrie Elfrink (armoedebeleid, SP)

Lees verder
29 maart 2017

Opening Airborne at the Bridge

Foto: Airborne Museum / www.infocentrum-slagomarnhem.nl

Op donderdag 30 maart wordt de nieuwe locatie Airborne at the Bridge aan de Rijnkade 150 in Arnhem officieel geopend. Airborne at the Bridge vertelt over de hevige gevechten die in september 1944 bij de Rijnbrug in Arnhem plaatsvonden.
Lees verder
2 maart 2017

"Activerend werk"

SP stelt vragen over de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar “activerend werk” .

Lees verder
2 maart 2017

Het Arnhems coffeeshopbeleid

De SP, in samenwerking met D66 de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden enige tijd geleden het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Arnhem aan de kaak. Eind 2015 hebben deze fracties daarom gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het uitsterfbeleid af te schaffen.

Lees verder
13 februari 2017

Een zoete kersenboom geplant

​Wilt u een boom planten? Dat vroeg wethouder Van Burgsteden vorig jaar aan de gemeenteraad in Arnhem. Het idee was gekoppeld aan de Nationale boomplantdag. 26 raadsleden hebben hierop positief gereageerd. Een groot deel van de bomen is al geplaatst. Afgelopen vrijdag, op warme truiendag, 10 februari, werd 'mijn' boom door Vaarkamp vakkundig neergezet aan de Visserslaan, Malburgen. Drie medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig bij dit bijzondere moment.

Lees verder
7 februari 2017

100x100x100 / afval = grondstoffen + rest

In Arnhem experimenteren we al geruime tijd met het scheiden van afval. Het meeste afval bestaat uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. De laatste drie maanden van het afgelopen jaar hebben we er een tandje bij gedaan, samen met onder andere ex-wielrenner Maarten Tjallingii. De Groene Vos, het centrum voor duurzame leefstijl, vroeg 100 deelnemers om 100 dagen lang, 100% afval te scheiden en de reststroom zo klein mogelijk te maken. De resultaten waren indrukwekkend: gemiddeld produceert een Arnhems huishouden 111,7 kilo afval in die periode. De deelnemers zaten op 8,3 kilo. Dit betekent dat niet alleen de reststroom aanzienlijk verminderde, maar dat ook de manier waarop je je afval scheidde flink verbeterde. Het gemiddelde is natuurlijk afhankelijk van de samenstelling van je huishouden. Dat van ons bestaat uit twee personen en het gemiddelde lag mede daardoor rond de 0,200 kilo per week. Was dat nou moeilijk?

Lees verder

Pagina's

U bent hier