h

Blog

10 november 2016

Voorkom willekeur en geef beschikking af

Arnhemmers hebben recht op een passende maatwerkvoorziening na een keukentafelgesprek en een schriftelijke bevestiging van wat er in dat gesprek is afgesproken.  Al 1,5 jaar is de SP in de raad hard bezig om er voor te zorgen dat iedereen deze krijgt. Je krijgt een beschikking als de wettelijke afspraken hierover op een correcte en volledige wijze worden uitgevoerd. Op dit moment is dat niet het geval. Op papier ziet het Arnhemse beleid er mooi uit, maar de praktijk is helaas minder fraai. Dat blijkt uit de vele gesprekken die de SP met Arnhemmers heeft gevoerd. Maandag 7 november j.l. heeft de SP tijdens een raadsvergadering weer opgeroepen tot het verbeteren van de uitvoering met het indienen van een motie. Deze motie werd ondersteund door drie belangenorganisaties.

Lees verder
7 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk

Waarom wordt er een referendum gehouden over Stadsblokken/Meinerswijk? 

Lees verder
12 september 2016

Geen gesol met ‘Ambtenarenwoningen’

Er is onrust ontstaan onder de bewoners van 180 woningen op de Braamberg en Geitenkamp. De ‘Ambtenarenwoningen’ dreigen verkocht te worden zonder dat alle bewoners hierbij goed betrokken zijn. Er is veel onduidelijkheid over de gang van zaken rond het besluit van het bestuur van de Woningbouwvereniging. Het huurrecht lijkt door het bestuur al te eenzijdig uitgelegd te worden. De SP is met verschillende huurders in gesprek. Wethouder Geert Ritsema (SP) volgt de zaak op de voet.

Lees verder
8 september 2016

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

Om ons heen hebben andere gemeenten enorm bezuinigd op de huishoudelijke hulp waarbij  veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet. De Arnhemse SP is er trots op dat zij als één van de weinige gemeenten in het coalitieakkoord afspraken heeft gemaakt over een hoger salaris van de thuiszorgmedewerkers: inschaling in FWG (Functie Waarderingsschaal Gezondheidszorg) 15 in plaats van 10.  

Lees verder
17 juni 2016

Eeen taxikeurmerk in Arnhem

Wie wil er niet op een veilige, vlugge manier en tegen een redelijke prijs van A naar B vervoerd worden en geholpen worden door vriendelijk en gekwalificeerd personeel?

Lees verder
27 mei 2016

Gesprekken met Arnhemmers: Annie van Lierop

Raak ik mijn autovergoeding kwijt? De onafhankelijke cliëntondersteuning

Lees verder
17 april 2016

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

Lees verder
23 maart 2016

Boodschappen in huis?

Nog steeds zijn er geen alternatieven om de boodschappen in huis te krijgen als de HHT (huishoudelijke hulp toelage; 5 euro/uur) te duur is. Voor mensen met een smalle beurs en kleine huishoudens (1 persoon) is thuisbezorgen door de supermarkt geen optie.

Lees verder
2 maart 2016

Motie zonder dekking

De SP wil dat de onterechte boetes bij de bijstand teruggedraaid worden. Samen met andere partijen gaat zij op zoek naar een goede financiële oplossing voor het probleem.

Lees verder

Pagina's

U bent hier