h

Blog

29 juni 2015

Ver-herbouw Musis

Musis moet worden ver-herbouwd! Het eens zo prachtige monumentale pand is helaas door achterstallig onderhoud en een monumentale blunder uit de jaren '80 toe aan een grondige aanpak. Dat de huidige bewoners van het pand (het HGO) en artiesten die er spelen zich nu door vochtige kelders moeten banen, kan echt niet meer. Ook de achterkant uit de jaren '80, met onrendabele zalen en een kegelbaan, is onhoudbaar. Het is dan ook goed dat er is begonnen met de sloop van deze achterzijde, waardoor Musis weer in haar oude glorie hersteld zal worden.

Lees verder
17 juni 2015

Meer loon en bijscholing voor thuiszorgmedewerkers

De gemeente Arnhem wil dat thuiszorgmedewerkers een hoger loon krijgen. De loonstijging gaat gepaard met bijscholing op het gebied van preventie. Deze plannen maakte wethouder en portefeuillehouder zorg, Henk Kok (GroenLinks), maandag 15 juni bekend. De loonsverhoging en bijscholing zijn eisen van de Arnhemse SP en staan in het coalitieakkoord.

Lees verder
11 juni 2015

Ondersteun kwetsbare Arnhemmers

Kwetsbare of wilsonbekwame mensen kunnen in Arnhem hulp krijgen van speciale ‘mentoren’ bij het maken van moeilijke zorgbeslissingen. Helaas zijn nog veel te weinig medewerkers van de wijkteams bekend met deze optie. Terwijl er aardig wat kwetsbare Arnhemmers zijn die een mentor nodig hebben. Mensen die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk of een netwerk hebben dat niet in staat is hen te vertegenwoordigen. D66 en SP maken zich hier zorgen over en willen dat medewerkers van de wijkteams snel weet hebben van deze regeling, signaleren wie hulp nodig heeft en weten hoe ze dit kunnen aanvragen.

Lees verder
9 juni 2015

SP stelt vragen over vergoeding binnenstadmanager

De Arnhemse SP heeft maandag 8 juni vragen gesteld over de wel erg hoge vergoeding van een manager voor de Arnhemse binnenstad. In de media werd de afgelopen tijd veel gesproken over een binnenstadmanager. Of, beter gezegd, er werd vooral veel gesproken over de vergoeding van deze manager. Deze zou zo’n 6.000 euro bruto per maand bedragen. Het geld voor deze binnenstadmanager moet van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komen. Stichting Ondernemersfonds Arnhem, SOFA, krijgt haar jaarlijkse inkomsten via een ophoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van ondernemers en pandeigenaren in de Arnhemse binnenstad. Kortom, geld van onder meer hardwerkende ondernemers, groot en klein.

Lees verder
30 mei 2015

Raad stemt over Presikhaaf Bedrijven

Met de invoering van de Participatiewet, de grote bezuinigingen en meer verantwoordelijkheden wordt het voor gemeenten niet zo eenvoudig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te helpen. Gemeenten moeten volgens de SP duidelijke en slimme keuzes maken voor deze mensen. Het gaat hierbij immers om mensen die voorheen onder de WSW en de Wajong vielen en een begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Lees verder
26 mei 2015

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

Aan het lange wachten van de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool De Kringloop komt eindelijk een einde. Sinds de schoolbrand van 2013 bivakkeert De Kringloop noodgedwongen in lokalen van naastgelegen scholen. Waarnemend wethouder van onderwijs, Alex Mink (SP), deed tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 mei de toezegging om snel van start te gaan met de herbouw van de basisschool. SP-raadslid Abdurrahman Cetintaș is blij dat er een besluit is genomen: “En een goed besluit. Deze school verdiend het  om een nieuwe start te maken na deze tragische gebeurtenis.” Wethouder Alex Mink, die de onlangs afgetreden Hans Giesing tijdelijk vervangt op de portefeuille onderwijs, wil voor 31 december 2015 het spreekwoordelijke eerste paaltje in de grond hebben. Wordt gehouden aan die datum, dan stelt de verzekeraar financiële middelen ter beschikking voor de herbouw en eventuele bijkomende kosten.  

Lees verder
22 mei 2015

Verkeersknooppunten in een levensloopbestendige stad

Voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto’s, vrachtverkeer en openbaar vervoer, het moet allemaal een plek in de stad hebben. Al die verkeersstromen moeten goed  begeleid worden en veilig zijn. Dat lukt niet altijd. Soms leidt dat tot vreselijke ongelukken. Vaak gaat het allemaal net goed en komen de verkeersgebruikers er met de schrik vanaf. Heeft de gemeente al deze situaties in beeld? Wordt er gericht en voldoende beleid gevoerd op voetgangers en hun veiligheid? Is de stad wel levensloop bestendig? De SP is samen met Arnhemmers aan een uitgebreid onderzoek begonnen. Er zijn teveel knooppunten die verbeterd kunnen worden.

Lees verder
28 april 2015

Perspectiefnota gemeente Arnhem

Op de politieke agenda stond dinsdag 28 april de Perspectiefnota 2016 – 2019 van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem krijgt de komende jaren steeds minder geld vanuit Den Haag toebedeeld. Er moet op het budget worden bespaard, wat neerkomt op circa 20 miljoen euro. Dit betekent dat er weloverwogen keuzes en besluiten moeten worden genomen. SP-fractievoorzitter Cris Lenting hield dinsdagavond, tijdens de besluitvormende vergadering, een betoog waarin hij de standpunten van de Arnhemse SP duidelijk maakte.

Lees verder
22 april 2015

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

Het college van B & W wil niet eerder dan in mei dit jaar een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus. Tot die tijd kan Cosmicus gebruik maken van een lokaal van BSO ’t Klavertje dat op haar beurt weer verhuist naar een leegstaand lokaal van basisschool De Blinkert. Dit heeft het college dinsdagmiddag 21 april geantwoord op schriftelijke vragen van de Arnhemse SP en D66. De SP en D66 maken zich zorgen over de toekomst van basisschool Cosmicus.

Lees verder
13 april 2015

Transitie Kunstbedrijf

Op de politieke maandag heeft de gemeenteraad ingestemd met het Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem, hieronder de bijdrage van de Arnhemse SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier