h

Blog

25 september 2014

Zorgen om babbeltrucs

In de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen wordt sinds een aantal maanden een toename geconstateerd van babbeltrucs. SP-raadslid Paulien Lunter ving verontrustende signalen over babbeltrucs op tijdens haar werk als praktijkverpleegkundige in deze wijken. Bij beroving door een babbeltruc bellen onbekenden bij mensen aan. Zij gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. 

Lees verder
28 augustus 2014

Vragen over opvangmogelijkheden voor zwerfjongeren

Jongeren van 18‐26 jaar met een zwervend bestaan kunnen al jaren in Arnhem terecht bij het Jonahuis; opgericht in 1989 met als doel een huiskamer te creëren voor jongeren in nood in Arnhem. Er wordt opvang en ondersteuning geboden aan kwetsbare jongeren met problemen op het gebied van financiën, huisvesting, justitie, huiselijk geweld, sociale weerbaarheid, psychische problematiek, verslaving, etc. Deze jongeren worden gescheiden van de volwassenen opgevangen om negatieve invloeden zoveel mogelijk te beperken. Het Jonahuis biedt een veilige plek die voelt als thuis. Alle jongeren die de huiskamer bezoeken starten met trajectbegeleiding. Zij worden ondersteund bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld om, uiteindelijk, de periode van dakloosheid achter zich te
kunnen laten met een toekomstperspectief.

Lees verder
26 augustus 2014

Armoedestrijd als politieke missie

Vandaag in de Gelderlander een interview met SP raadslid Desiree Egberts over armoede.

Lees verder
25 augustus 2014

Privacy in de gebiedsteams ligt gevoelig

Zit je in de schuldhulpverlening en wil je niet dat deze gegevens op straat liggen? Heb je te kampen met een alcoholprobleem en krijg je maatschappelijke ondersteuning? Wil je dat jouw buren dat zonder jouw toestemming weten? Krijgt jouw gezin ondersteuning van jeugdzorg? Vind je dan dat het hele schoolplein dit moet weten?

Lees verder
28 juni 2014

Visie wijkverpleegkundige: niets nieuws onder de zon

In een artikel over de wijkgezondheidsteams in de Gelderlander van 25 juni 2014 wordt de suggestie gewekt dat de PvdA een nieuwe visie heeft ten aanzien van de wijkverpleegkundige binnen de gebiedsteams. Deze zogenaamde nieuwe visie is dat de wijkverpleegkundige bij uitstek thuishoort in de gebiedsteams. Uit het artikel blijkt dat de PvdA kennelijk niet op de hoogte is van het feit dat hier al langer aan wordt gewerkt. Overigens is de SP wel blij dat zij hierin wordt gesteund!

Lees verder

Pagina's

U bent hier