h

Nieuws uit 2016

4 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk

Foto: SP Arnhem
Lees verder
31 oktober 2016

Masterplan armoede en schulden

Onder de kabinetten-Rutte is de tweedeling in Nederland enorm toegenomen. 421.000 kinderen groeien nu op in armoede. Bijna anderhalf miljoen Nederlanders hebben te weinig inkomen om een goede woning te betalen en om gezond voedsel en kleding te kopen. Daarom lanceert SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut een ‘Masterplan armoede en schulden’.

Lees verder
6 oktober 2016

Thema-avond vluchtelingen (in Arnhem)

De basis voor deze avond is betekenis te geven aan onze plicht op te komen voor mensenrechten, op basis van  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Die Universele Verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van de oorlog zich nooit meer zouden herhalen. Alle landen die bij de VN horen hebben beloofd zich aan de UVRM te houden.

Lees verder
30 september 2016

Luid ‘nee’ tegen wurgakkoorden TTIP en CETA

Even leek het erop dat de TTIP onderhandelingen zouden stoppen, even maar ... De druk vanuit onder meer Duitsland op de besluitvorming bleek vooralsnog niets waard. En dus moeten we met vereende krachten weer de straat op en onze stem luid en duidelijk laten horen.

Lees verder
27 september 2016

Motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen

Maandagavond 26 september j.l. is in de besluitvormende raadsvergadering de door de SP, Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij ingediende motie Arnhemse Taxiverordening aangenomen. De motie geeft het college van b&w de opdracht om in samenwerking met de stichting Kwaliteitstaxi Arnhem een taxiverordening voor Arnhem op te stellen. De uiteindelijke uitwerking van een verordening komt ter bespreking terug naar de raad.

Lees verder
20 september 2016

Wethouder Ritsema zoekt kritisch balans

Drie insprekers van het bewonerscommissie Braamberg uitten hun zorgen over hun conflict met het bestuur van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren Arnhem tijdens de raadsvergadering van 19 september j.l.. Dit naar aanleiding van de agendering van deze kwestie door SP en PvdA. Nu de belanghebbenden naar elkaar toe bewegen moet er nog veel duidelijk worden over de volgende stappen. Wethouder Geert Ritsema (SP) zocht in het debat kritisch naar een goede balans tussen de belangen van de huurders, het bestuur en de rol van de gemeente in deze kwestie. Hij wil graag dat er een door iedereen gedragen oplossing komt die helder is, door zoveel mogelijk huurders gedeeld wordt en juridisch correct is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier