h

Nieuws uit 2016

18 juni 2016

Wisseling fractievoorzitterschap

Om persoonlijke omstandigheden heeft SP gemeenteraadslid Cris Lenting het fractievoorzitterschap van de Arnhemse SP deze week beëindigd. Cris Lenting: “Het was een moeilijk besluit, omdat ik de afgelopen jaren het fractievoorzitterschap met veel plezier en inzet heb gedaan.” Cris Lenting blijft wel als raadslid voor de SP actief in de gemeenteraad.
De fractie heeft Jurgen Elfrink als opvolger gekozen. Jurgen Elfrink trad de afgelopen weken al op als tijdelijke vervanger.

Lees verder
19 mei 2016

SP Arnhem draagt Geert Ritsema voor als wethouder

De fractie en het bestuur van de SP Arnhem zijn verheugd dat ze Geert Ritsema kunnen voordragen als wethouder.

Lees verder
13 mei 2016

Een bewogen en druk jaar, het jaarverslag 2015

We kijken terug op een bewogen en druk jaar, met vele veranderingen. Veranderingen in het landelijk beleid dat vooral de meest kwetsbare mensen onder ons treft. Kwetsbaren op het gebied van inkomen en arbeid, huisvesting en zorg. Het Rijk schuift een groot deel van de bezuinigingen af op de gemeenten. De gemeenten krijgen meer taken en moeten die met minder geld uitvoeren. Ook daardoor komen veel van de veranderingen lokaal keihard binnen. Bezuinigingen op onder meer de Wmo, het armoedebeleid, de voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, en aanvullend inkomen.

Lees verder
1 mei 2016

DANKZIJ DE SP KRIJGEN THUISZORGMEDEWERKERS HULP BIJ HUISHOUDEN HET SALARIS DAT ZIJ VERDIENEN

Terwijl andere gemeenten enorm bezuinigd hebben op de huishoudelijke hulp en veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet, heeft de SP in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over een hoger salaris van de medewerkers: inschaling in FWG 15 i.p.v. 10. Hulp bij huishouden houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Lees verder
11 april 2016

SP doet onderzoek naar sociale wijkteams

De Rijksoverheid heeft om te bezuinigen de zorg anders georganiseerd. Daardoor moeten mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om ondersteuning te geven aan mensen die zichzelf niet kunnen redden. In Arnhem regelen de wijkcoaches van de sociale wijkteams de hulp die nodig is. De SP vindt dat mensen de hulp moeten krijgen die zij nodig hebben. Bezuiniging mag niet het uitgangspunt zijn. SP-raadslid Paulien Lunter heeft, naar aanleiding van de vele signalen die onze afdeling kreeg, een onderzoek gedaan onder professionals in de zorg.

Lees verder
8 april 2016

Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Een goed bezochte ledenavond vond plaats (6 april) terwijl de uitslagen van het raadplegend referendum over de Oekraïne langzaam binnendruppelden. De vergadering stond in het teken van het concept jaarverslag 2015, het concept jaarplan 2016, het financieel jaarverslag 2015, het vertrek van wethouder Alex Mink, vragen aan de fractie en nog enkele bestuurszaken. Helaas ging de geplande bijdrage van Abdurrahman Cetintas over Duurzaamheid niet door vanwege de vragen aan en uitgebreide antwoorden door de fractie en wethouder Gerrie Elfrink.

Lees verder

Pagina's

U bent hier