h

Nieuws uit 2016

15 september 2016

Verantwoordelijkheid in de jeugdzorg

De verantwoordelijkheid voor jeugdhulpverlening ligt sinds 2015 bij de gemeente. Het doel daarvan is: betere samenwerking van hulpverleners rondom gezinnen én het de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector. Volgens de Jeugdwet kan hier bij concrete bedreigingen van worden afgezien. Uithuisplaatsing moet zoveel mogelijk worden voorkomen. In Arnhem regelt jeugdzorg via de wijkteams. De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen ontvangen van inwoners waarin zij aangeven dat de jeugdhulpverlening dringend voor verbetering vatbaar is.

Lees verder
8 september 2016

SP start landelijk onderzoek onder verpleegkundigen in ziekenhuizen

Marktwerking en concurrentie hebben grote gevolgen voor het personeel dat werkt in de zorg. De SP wil weten hoe zorgpersoneel deze gevolgen ervaart. Daarom starten SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven een onderzoek onder de verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken.

Lees verder
9 augustus 2016

Nationaal ZorgFonds op Pasar Bronbeek

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Daar kun je zaterdag a.s. een actieve bijdrage aan leveren. Het Arnhemse team van het Nationale ZorgFonds staat op de Pasar Bronbeek. We zoeken enthousiaste mensen die op onze kraam willen staan. SP-ers, hun vrienden, buren en kennissen iedereen is welkom. Heb je een dagdeel beschikbaar of wil je de hele dag meedoen?

Lees verder
13 juli 2016

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

Om ons heen hebben andere gemeenten enorm bezuinigd op de huishoudelijke hulp en veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet. De Arnhemse SP heeft als één van de weinige gemeenten in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over een hoger salaris van de medewerkers: inschaling in FWG 15 in plaats van 10.  Hulp bij huishouden (Hbh) houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken. Daarom hoort er ook een hoger salaris bij. Een belangrijke taak bij Hbh is de signalerende functie. Als er  iets is veranderd aan de situatie van de cliënt dan kan dit op tijd worden gemeld bij de zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan minder goed lopen, vaker vallen, zichzelf minder goed verzorgen of vergeetachtig worden. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen. Zeker nu mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen is dit belangrijk.

Lees verder
13 juli 2016

Voor een fatsoenlijk pensioen: brandweer Gelderland regio-midden

In vol ornaat stonden de brandweerlieden afgelopen maandag (11 juli) in de Arnhemse raadzaal. Ze ondersteunden daarmee de mondelinge vragen van de SP over hun landelijke actie voor een fatsoenlijke pensioenregeling. De vele brandweermannen en -vrouwen staan (ook in Arnhem) 24/7 paraat om mensen en dieren in nood te helpen. Zij doen hun werk vaak onder zware omstandigheden, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat maakt dat zij niet op hun 67-ste pas met pensioen kunnen gaan. Dat is onverantwoord, onveilig en volstrekt ongewenst.

Lees verder
11 juli 2016

Gemeentewebsite over schulddienstverlening aangepast dankzij SP

Eind juni stelt de SP schriftelijke vragen over malafide bedrijven die schulddienstverlening aanbieden. Deze bedrijven blijken niet volgens de wet te werken. Enkele van deze bedrijven staan op de website van de gemeente. De SP vindt dit misleidend en ongewenst. Een verwijzing door de gemeente naar een organisatie moet altijd betrouwbaar zijn. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier